Skip to content
ayca-gurbuz

Ayça AKTAÇ GÜRBÜZ

Uzm. Klinik Psikolog

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde psikoloji eğitimimi tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi klinik psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimime başladım. Yüksek lisans tezimde Obsesif Kompulsif Bozukluk’ ta görülen istemsiz düşünceler ve toplumumuzun bu düşüncelere tepkisi konusunda tamamlayarak bu çalışma ile Tübitak 1002 Projesinde araştırmacı olarak görev aldım. Bu süreçte Ege Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi Hastaneleri’ nde staj deneyimim oldu. Staj deneyimlerimle birlikte farklı psikolojik sorunlara yönelik uygulanan tedavileri gözlemleme imkanı buldum.

Uygulama alanı kadar araştırma alanı da ilgimi çektiği için doktora eğitimime devam etmeye karar verdim ve 9 Eylül Üniversitesi’nde klinik psikoloji doktora programına kabul edildim. Yüksek lisans ve doktora eğitim sürecimde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), şema terapi  ve Rorschach testi gibi psikolojik testlerin eğitimlerini hocalarımdan süpervizyon alarak öğrenme şansı buldum.

Farklı terapi yaklaşımlarını öğrenmek danışanın ihtiyacı olan ve fayda görebileceği terapiyi uygulamamda önemli fayda sağladığını düşünüyorum. Bu nedenle, BDT ve Şema Terapi yaklaşımlarına ek olarak Kabul Kararlılık Terapisi (ACT) eğitimi aldım. Şu an tez yazma sürecinde olup, tezimde panik bozukluk hastaları ile Kabul Kararlılık Terapisi ile çalışmaktayım.

Meslek hayatımda depresyon, anksiyete, panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif kompulsif bozukluk, düşük benlik saygısı, travma, kayıp, yaşam değişiklikleri ve stres ile baş edebilme konularında zorluk yaşayan bir çok danışanım ile çalışma deneyimim oldu. Terapideki iyileşmenin terapist davranışlarındaki üç temel bileşenle ilişkili olduğuna inanıyorum: empati, içtenlik ve olumlu koşulsuz saygı. Çalışmalarımda dünyanın en çok kabul gören terapi yaklaşımlarından bilişsel davranışçı terapi, kabul kararlılık terapisi ve şema terapi yaklaşımlarını kullanarak yetişkinlerde ve ergenlerde klinik çalışmalarıma devam ediyorum.