Skip to content
Beck Anksiyete Ölçeği

Aşağıda insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir.
Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki belirtinin BUGÜN DAHİL SON BİR (1) HAFTADIR sizi ne kadar rahatsız ettiğini
uygun cevabı işaretleyerek doldurunuz.

Bu test anksiyete semptomlarının şiddetini ölçmek için hazırlanmış ve türkçe standartizasyonu yapılmış bilimsel bir materyaldir. Tanı koyma amacı taşımamaktadır. Durumunuzun detaylı değerlendirilmesi için bir uzmanla görüşmeniz gerekir.

1.Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma
2.Sıcak/ ateş basmaları
3.Bacaklarda halsizlik, titreme
4.Gevşeyememe
5.Çok kötü şeyler olacak korkusu
6.dönmesi veya sersemlik
7.Kalp çarpıntısı
8.Dengeyi kaybetme duygusu
9.Dehşete kapılma
10.Sinirlilik
11.Boğuluyormuş gibi olma duygusu
12.Ellerde titreme
13.Titreklik
14.Kontrolü kaybetme korkusu
15.Nefes almada güçlük
16.Ölüm korkusu
17.Korkuya kapılma
18.Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi
19.Baygınlık
20.Yüzün kızarması
21.Terleme (sıcaklığa bağlı olmayan)